Klapy rewizyjne EI 120 do ścian nienośnych

Klapy rewizyjne Systemu F5 przeznaczone są do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120

Klapy rewizyjne EI 120 Systemu F5 przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120.

Materiał :

1. Przeciwpożarowa klapa rewizyjna F5 o odporności ogniowej EI 120 z wkładką 40 lub 50 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej (obudowanej kołnierzem wykonanym z płyt DF lub F) – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła.

2. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

3. Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z 2x4 płyt gipsowokartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 53 mm, który przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm. Dodatkowo kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do 40 mm (lub więcej).

4. Rama zewnętrzna posiada na tylnej stronie osłonę wykonaną z płyt Fireboard o grubości 25 m, które połączono ze sobą za pomocą klamer 4/40 mm. Na obwodzie, po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowano za pomocą klamer 13/6 mm pęczniejące ogniochronne taśmy uszczelniające o przekroju 25 x 0,8 mm oraz 12,5 x 0,8 mm.

5. Osłonę z płyt Fireboard przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów 4,2 x 70 mm.

6. Dodatkowo pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylną osłoną z płyt Fireboard przyklejono pęczniejącą ogniochronną taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 2 mm.

7. Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach, które znajdują się w dolnej wewnętrznej części skrzydła klapy.

8. Wypełnienie klapy rewizyjnej EI 120 stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm oraz płyta Fireboard o grubości 25 mm przykręcona do tylnej strony klapy. Wypełnienie mocowane jest do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm.

9. Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je śrubami z łbem soczewkowych 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG na tylnej stronie ramy zewnętrznej z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy śrub z łbem soczewkowych 2.9 x 13 mm.

10. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła klapy, umieszczono pęczniejącą taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 0,8 mm.

11. Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci łańcuchów z karabińczykami 4/40 mm. Przy łańcuchach na tylnej osłonie z płyt Fireboard zamontowano kątownik z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 0,8 m, sklejony i połączony z tylną osłoną za pomocą wkrętów 3,9 x 70 mm.

12. Standardowe wymiary klap rewizyjnych F5 o odporności ogniowej EI 120 wynoszą:

  • 200 x 200 mm (szerokość x wysokość)
  • 300 x 300 mm
  • 400 x 400 mm
  • 500 x 500 mm
  • 600 x 600 mm.

Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 1,5 m² (światło otworu po montażu 1500 x 1000 mm).

13. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować różne rodzaje zamków:

  • zamek czworokątny
  • zamek okrągłocylindrowy
  • lub zamek PZ

 

W przypadku gdy klapa wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek to powinien on być obudowany płytą Fireboard o grubości 25 mm.

Ogólne zasady użytkowania klapy rewizyjnej EI 120:

1. Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo-zatrzaskowym typu MINI LATSCH.

2. Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.

3. Skrzydło drzwiowe można wyjąć.

4. Po każdorazowym wyjęciu skrzydła klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.