Klapy rewizyjne o odporności ogniowej EI 30 z wkładką 25 mm

Klapy rewizyjne przeznaczone są montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych

Klapy rewizyjne o odporności ogniowej EI 30 z wkładką 25 mm

Klapy rewizyjne EI 30 Systemu F5 przeznaczone są do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej nie większej niż EI 30.

Materiały zastosowane w klapach rewizyjnych EI 30:

1. Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 30 z wkładką 2x 12,5 mm składa się z dwóch ram:

  • ramy zewnętrznej – ościeżnicowej
  • ramy wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła

2. Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników 30 x 27,5 x 2 mm. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania (WIG).

3. Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z płyt gipsowo kartonowych typu DF lub F o grubości 2x12,5 mm i szerokości 53 mm, które przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 x 35 mm.

4. Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach.

5. Wypełnienie klapy rewizyjnej EI 30 stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm. Płyty te mocowane są do ram wkrętami samowiercącymi 3,5x35 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm. Dodatkowo do wkrętów stosuje się osłonki ochronne (zaślepki PCV).

6. Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH. Przymocowano je śrubami 2,9 x 19 mm do specjalnie przygotowanych profili z kątowników aluminiowych 40 x 20 x 2 mm o długości 30 mm, które przyspawano metodą WIG do zewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych. Aluminiowe elementy zamykające (stanowiące część zamka) przykręcono do wewnętrznej ramy z kątowników aluminiowych przy pomocy śrub 2.9 x 13 mm.

7. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła drzwiowego, umieszczono taśmę uszczelniającą Kerafix 200 o przekroju 25 x 0,8 mm.

8. Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci łańcuszka, jeden koniec łańcuszka przymocowano przy pomocy śruby z łbem soczewkowym 3,5 x 9,5 mm do ramy zewnętrznej, a drugi do części zawieszenia na ramie wewnętrznej.

9. Standardowe wymiary klap rewizyjnych EI 30 o odporności ogniowej EI 30 wynoszą:

  • 200 x 200 mm (szerokość x wysokość)
  • 300 x 300 mm
  • 400 x 400 mm
  • 500 x 500 mm
  • 600 x 600 mm

Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 0,64 m2.

10. Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować różne rodzaje zamków:

  • zamek czworokątny
  • zamek okrągło cylindryczny
  • zamek PZ

Ogólne zasady użytkowania klap rewizyjnych EI 30:

1. Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo-zatrzaskowym.
2. Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 90 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.
3. Skrzydło drzwiowe można wyjąć.
4. Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.