Przeciwpożarowa klapa rewizyjna EI 60 z wkładką 30 mm

Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 60 z wkładką 30 mm do zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach z okładzinami obustronnymi z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF (GKF) na profilach CW/UW

Zakres zastosowania klap rewizyjnych EI 60:

Klapy rewizyjne EI 60 przeznaczone są do zamknięcia otworów rewizyjnych w ścianach z okładzinami obustronnymi z płyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF (GKF) na profilach CW/UW z wypełnieniem wełną mineralną skalną lub szklaną o odporności ogniowej minimum EI 60

Klapa rewizyjna EI 60 przeznaczona jest do zamknięcia:

 • otworów rewizyjnych w ścianach z bloczków z betonu komórkowego
 • otworów rewizyjnych z bloczków betonowych
 • otworów rewizyjnych w ścianach murowanych
 • otworów rewizyjnych w ścianach betonowych
 • oraz w ścianach żelbetowych

o gęstości minimum 690 kg/m3 i grubości minimum 115 mm, o odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60.

Klapa rewizyjna EI 60 – opis techniczny:

Klapy rewizyjne F5 EI 60 składają się z dwóch ram (zewnętrznej i wewnętrznej) z kątowników aluminiowych 32,5 x 27,5 x 2 mm. Producentem kątowników jest firma EUROMETAL S.A. Każda rama składa się z 4 pojedynczych kątowników, które przy pomocy metody spawania „WIG”, są ze sobą połączone na stałe.

Na tylnej stronie ramy zewnętrznej przyspawane są dwa kątowniki 40 × 20 × 2 mm o długości 30 mm, które służą do mocowania zamków zatrzaskowo-sprężynowych typu MINI LATSCH produkcji firmy Hefele; każda klapa posiada dwa takie zamki, mocowane za pomocą śrub z łbem soczewkowym 2,9 × 19 mm.

W dolnej części ramy wewnętrznej (skrzydle klapy) znajdują się dwa aluminiowe trzpienie oraz dwa położone przeciwlegle otwory (w ramie zewnętrznej) o średnicy 8 mm na których osadzone jest skrzydło klapy.

Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła, przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma uszczelniająca Palusol typ 100 o przekroju 25 × 2,0 mm.

Na ramie zewnętrznej wykonana jest okładzina w postaci kołnierza, który składa się z 2 × 4 pasków z płyt gipsowo-kartonowych typu DF o grubości 15 mm i szerokości 53 mm, które przykręcone są do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samowiercących 3,5 × 35 mm.

Wypełnienie ramy wewnętrznej (skrzydła) w przypadku klap F5 EI 60 stanowią płyty typu DF lub F według normy PN-EN 520+A1:2010, grubości 2 × 15 mm oraz płyta DF lub F według normy PN-EN 520+A1:2010 o grubości 15 mm przykręcona do tylnej strony skrzydła klapy.

Wypełnienie mocowane jest od przodu do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 × 35 mm, natomiast od tyłu przy pomocy wkrętów samowiercących 3,5 x 25 mm w rozstawie nie większym niż 15 cm.

Zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła klap stanowią dwa łańcuchy z karabińczykiem 4/40, przykręcone do tylnej strony skrzydła klapy oraz do ramy zewnętrznej.

Standardowe wymiary klap rewizyjnych F5 EI 60 wynoszą:

 • 200 × 200 mm (szerokość x wysokość)
 • 300 × 300 mm
 • 400 × 400 mm
 • 500 × 500 mm
 • 600 × 600 mm
 • 800 × 800 mm

Klapy rewizyjne mogą być produkowane o innych wymiarach ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 0,64m².

Najmniejszy rozmiar klap Systemu F5 EI 60 wynosi 200 x 200 mm.
Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych (światło otworu po montażu) wynosi 800 x 800 mm lub powierzchnia 0,64 m2.
W przypadku kiedy klapa rewizyjna EI 60 wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek, to obudowany jest on płytą Fireboard o grubości 25 mm.

Ogólne zasady użytkowania kalp rewizyjnych:

1. Klapa otwiera się po naciśnięciu skrzydła drzwiowego dzięki zamontowanym dwóm zamkom sprężynowo- zatrzaskowym.
2. Aby całkowicie otworzyć klapę rewizyjną pod kątem 30 stopni należy odpiąć łańcuszek zabezpieczający.
3. Skrzydło drzwiowe można wyjąć.
4. Po każdorazowym użyciu klapy należy zapiąć łańcuszek zabezpieczający.